Anna Bergengren - Platåbergens Geopark

Under 2022 kan Platåbergens Geopark bli den första i Sverige att få utmärkelsen Unesco Global Geopark. Vad innebär det för besöksnäringen? Och vad är det som gör platålandskapet söder om Vänern världsunikt? Geoparkens koordinator Anna Bergengren berättar mer.

Anna Bergengren är utbildad geovetare har jobbat med Platåbergens Geopark sen 2017. Innan dess bodde hon i Norge där hon var med att etablera geoparken Trollfjäll, den tredje i Norge att få Unesco:s utmärkelse.

– Konceptet var jättekul att jobba med men jag var lite långt från familjen. Så när förstudien var klar för det som skulle bli Platåbergens Geopark och Grästorp kommun sökte en projektledare så slumpad det sig ganska bra. Jag brinner för geoparker och det var precis det jag ville arbeta med, säger Anna Bergengren.

Världsunika naturföreteelser

Så vad är då en geopark? Konceptet kom till runt år 2000 och blev en del av FN-organet Unesco år 2015. Precis som de platser som Unesco utser till världsarv och biosfärområden så måste en geopark ha något unikt som är av internationell betydelse. Och det är precis vad platålandskapet i Västergötland har.
– Det är framförallt tre geologiska fenomen där det första är peneplanet, den nedslipade urbergsytan. Sen har vi de unika platåbergen som är uppbyggda i olika lager precis som en tårta. Alla lager har olika egenskaper som i sin tur påverkar miljön och människorna runtomkring. Och till sist har vi istidshistorien som vi ser ovanligt tydligt i landskapet.

I Platåbergens Geopark finns alltså extremt välbevarade delar av Sveriges äldsta landskap. Urberget som bildades för 1700 miljoner år sedan (!) syns blottat på flera ställen, som vid Vänerkusten, precis väster om platåberget Halleberg.

Geoparken följer det geologiska landskapet och sträcker sig in i 9 kommuner. Ytan är på 3690 km2 och omfattar 14 av de 15 platåbergen i Västergötland, från Halle- och Hunneberg i väst till Kinnekulle i öst och Ålleberg i söder. Själva bergen är uppbyggda av olika lager av bergarter från olika tidsepoker. Genom att studera dem kan man följa jordens utveckling och se fossiler och spår av meteoriter.

Eldsjälar bakom initiativet

Idén om en geopark kom från lokala eldsjälar som ville väcka intresse för det unika landskapet. Och just det lokala engagemanget är en viktig bedömningsgrund när ansökan skickas till Unesco. Viljan att ha en geopark måste komma från lokalsamhället och inte ”ovanifrån”.

– Något av det mest positiva jag upplevt sen vi startade geoparken är just det jättestora stödet från privatpersoner, föreningar och företag. De uppskattar verkligen de positiva effekter som parken för med sig.

Frilufttrenden är stark och sen starten har antalet besökare och gästnätter i området gått upp. Men om det beror på själva parken eller en övergripande svemester-boost är svårt att säga. Troligtvis är det en kombination.

– Med en Unesco-stämpel kommer vi definitivt att få extraskjuts för det väcker uppmärksamhet och är en internationell kvalitetsstämpel. Och vi ser redan nu att det ger ringar på vattnet. Det finns en ökad förståelse för hur unika platåbergen är och företag har börjat använda det i sin marknadsföring.

Kulturhistoria och unik biologi

En geopark måste vara fullt operativ för att kunna lämna in en ansökan till Unesco. Verksamheten ska sprida kunskap om geologi och visa hur den hänger ihop med den lokala floran, faunan och kulturhistorien. På så sätt får besökarna en djupare förståelse för området.

– Brytning av sten här i platåbergen har varit en grund för mänsklig utveckling och kultur sen 5000 år tillbaka. Här är jorden mycket bördig och kalkrik och det finns god tillgång till grundvatten. Historien är rik här, till exempel var det i Varnhem som de första svenska vikingarna kristnades. Och under lång tid har stenen varit mångas levebröd, framförallt under 1800 – 1900-talet då det fanns en stor stenindustri kopplad till bergen.    

Den som vill resa runt i landskapet och uppleva bergens unika natur och rika kultur har en hel del att välja på, och mer kommer det bli. Tillväxtverket har genom geoparken gjort en riktad satsning mot lokala företag inom naturturism. Deras anställda ska få extra kunskap om platåbergslandskapet för att kunna använda det i sin verksamhet, som att erbjuda guidade turer.

– Vi har också en rolig verksamhet för barn och ungdomar som heter GeoKids. Det är läger under loven där de får lära sig mer om geologi, natur och allemansrätten.

Med andra ord är det många aktiviteter på gång i geoparken och i april 2022 kommer Unesco att ge sitt besked. Vi håller tummarna!

Här kan du läsa mer om Platåbergens Geopark

Tips! Ladda gärna ner besöksmålsappen Platåbergen på Google Play eller App-store.