Lake Vänern Grand Tour

Besökare och lokalbefolkningen ska på ett enkelt, trevligt och hållbart sätt kunna uppleva Sveriges största sjö. Därför har Vänersamarbetet fått projektet Lake Vänern Grand Tour beviljat av Jordbruksverket. Vänern är mer än en sjö. Det är en attraktiv destination för både nationell och internationell turism. Det ska vi visa för alla.

För att fler ska få upp ögonen för vattnet och den idylliska naturen runtomkring ska ett system av noder, så kallade Väner-entréer, utvecklas runt sjön. Vid dessa entréer kan kommersiell service och lokal infrastruktur för besöksnäringen koncentreras. Allt från cykel- och vandringsleder till båtturer och laddningsstationer för elbilar kommer att skapas för att locka besökare från hela världen.

”Ryggraden” av leder ska sträcka sig genom stora delar av mellersta Sverige och även delar av Norge. Valmöjligheterna blir därför många. En Vänern runt-resa ska vara fullt lika enkel och fantastisk som ett kortare stopp på en personlig favoritplats. Att det bildas större stråk runt Vänern gynnar dock inte bara besökare, utan även entreprenörer på landsbygden som till exempel kan erbjuda måltidsupplevelser, närproducerade varor, övernattning och uthyrning av cyklar och kajaker.

Ett gemensamt krafttag för en gemensam plats
Lake Vänern Grand Tour är ett pilotprojekt som ingår i en nationell satsning för att utveckla naturturismen på landsbygden. Ett samarbete över administrativa gränser ska bidra till att utveckla Vänern som destination, men även föra samman kommunerna runt sjön. Fokus är nämligen inte bara att öka den internationella turismen, utan även att det ska tilltala svenska besökare och lokalbefolkningen.

Lake Vänern Grand Tour pågår 2018-2020 och har en budget på 4 miljoner kr. Projektet finansieras av Jordbruksverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Vänerkommunerna.

Följ projektet
Om du vill läsa mer om vad som händer i projektet, prenumerera gärna på Vänersamarbetets nyhetsbrev. För att få tillgång till nyhetsbrevet behöver du fylla i ett formulär. Klicka här för att fylla i formuläret.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Kontaktperson:
Madeleine Norum, projektledare
Tel: +46 72 204 75 21
Mail: madeleine.norum(at)vanern.org