Lake Vänern Grand Tour

 

Lake Vänern Grand Tour är ett koncept som bidrar till att knyta ihop Vänern som en hel destination med hjälp av de aktiviteter som finns i och vid sjön. Genom att synliggöra alla aktiviteterna digitalt men också knyta ihop det som finns fysiskt med hjälp av skyltning är målet att det ska bli enklare för både lokalbefolkning och turister att ta del av det som finns att uppleva och göra vid Sveriges största sjö.

Cykelleden Vänerleden som kopplar samman runt sjön är ryggraden för konceptet. Den invigdes 2022, är cirka 64 mil lång och den sjätte nationella cykelleden i Sverige. Andra aktiviteter som också är väsentliga för arbetet är paddling, båtturer och vandring. Insatser görs också för att stärka upp service och information gällande Vänern, här spelar gästhamnarna en central roll.

Ett gemensamt krafttag för en gemensam plats
Lake Vänern Grand Tour startade som ett pilotprojekt som ingick i en nationell satsning för att utveckla naturturismen på landsbygden. Ett samarbete över administrativa gränser som skulle bidra till att utveckla Vänern som destination, men även föra samman kommunerna runt sjön. Fokus har varit att både öka den internationella turismen och tilltala svenska besökare och lokalbefolkning.

Lake Vänern Grand Tour pågick i sin första fas 2018-2021 och hade en budget på 4 miljoner kr. Projektet finansierades av Jordbruksverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Vänerkommunerna. Läs slutrapporten här.

Under 2023 kommer finansiering sökas till nästa fas i utvecklandet av konceptet Lake Vänern Grand Tour.

Kontaktperson:
Simon Jonsson, processledare
Tel: +46 70 360 00 98
Mail: simon.jonsson(at)vanern.org