Arbetet med Vänerleden

Vänerleden en del av Lake Vänern Grand Tour

Lake Vänern Grand Tour är ett koncept som ska bidra till att knyta ihop Vänern som en hel destination med hjälp av de aktiviteter som finns i och vid sjön. Genom att synliggöra alla aktiviteterna digitalt men också knyta ihop det som finns fysiskt med hjälp av skyltning ska det bli enklare för både lokalbefolkning och turister att ta del av det som finns att uppleva och göra vid Sveriges största sjö. ­ Cykelleden som håller på att kopplas samman runt sjön kommer att bli ryggraden för konceptet och den kommer få namnet Vänerleden. Andra aktiviteter som också kommer att vara väsentliga för arbetet är paddling, båtturer och vandring. Insatser kommer också att göras för att stärka upp service och information gällande Vänern, här kommer gästhamnarna att spela en central roll.

Cykelturismen ökar i Europa

Cykelturismen växer starkt i Europa och ­ trenden för mer aktiva semestrar är uppåtgående, samtidigt förs det diskussioner om ett mer hållbart resande vilket cyklingen kan bidra till. Att utveckla en cykelled med nationell status kommer att bidra till goda utvecklingsmöjligheter hos de besöksnäringsföretag som finns i direkt anslutning till och i närhet till leden. I dag finns tre godkända nationella cykelturismleder i Sverige och en fjärde är på gång: Kattegattleden, Sydostleden, Sydkustleden och den fjärde leden är Unionsleden. Kring de leder som redan är invigda ser man en tydlig ökning av besökare rent fysiskt vilket mäts med hjälp av cykelräknare som finns vid lederna. Företagen som ligger utmed leden märker också av ökningen av besökare i form av ökat antal gästnätter, fler uthyrningar av ­ cyklar och fler förfrågningar och bokningar från cykelresearrangörer både från Sverige och från utlandet.

 

Arbetsprocessen

Vänersamarbetet ekonomisk förening arbetar tillsammans ­ med kommunerna för att skapa Vänerlden. Leden kommer att gå på, statliga och enskilda vägar – kommunala och så nära Vänern som det är möjligt enligt de krav på säkerhet som Trafikverket har satt upp för cykelturismleder. ­ Den lokala förankringen av leden är mycket viktig, därför har vi skapat lokala team i samtliga 13 kommuner runt Vänern. Teamen ser olika ut beroende på kommunernas strukturer, men viktigt har varit att få med olika kompetenser från de avdelningar som kommer att beröras av leden, såsom besöksnäring, fritid, samhällsplanering och tekniska avdelningen. De lokala teamen har gett förslag på sträckningar i sin kommun, de har tagit reda på vilka som är väghållare samt varit i kontakt med dessa för att informera om cykelleden samt skriva nyttjanderättsavtal med dessa. Utöver detta har projektet bistått kommunerna med att kontrollera trafikmängder så att sträckningarna inte är kända dragna på vägar som inte skulle bli godkända av Trafikverket.

Vänersamarbetet blir huvudman för leden

Vänersamarbetets styrelse har fattat beslut om att Vänersamarbetet tar på sig ansvaret att vara huvudman för leden. Att vara ledhuvudman innebär enligt Trafikverkets riktlinjer att: Ledhuvudmannen är den part som ansöker om utmärkning och som ­ ansvarar för att redovisa för referensgruppen att kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudmannen håller ihop allt arbete som krävs kring en led: förankring med alla berörda, kvalitetssäkring, marknadsföring, ­ utveckling med mera. Det som ledhuvudmannen inte kan ta ansvar för, men som ändå är viktigt för leden, ska säkerställas på annat sätt, till exempel genom avtal. Ledhuvudmannen är huvudansvarig för att ta fram en drift- och underhållsplan för  cykelleden. Fysiskt underhåll av ledens infrastruktur och märken är ett ansvar för väghållare; detta regleras via avtal men måste följas upp/bevakas av ledhuvudmannen. Ledhuvudmannen ansvarar för en årlig avstämning med Trafikverket.

Arbete pågår just nu

Under 2021 kommer Trafikverket att granska trafiksäkerheten på leden, vi kommer att få tid för att presentera leden hos Trafikverkets referensgrupp och vi kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa skriftliga avtal med samtliga väghållare. Invigning planeras under 2022 och tills dess ska även skyltning finnas på plats. Parallellt med detta kommer det också att pågå arbete med att produktutveckla och att ta fram marknadsföringsmaterial för leden. Detta för att förbereda området för att vi ska kunna ta emot både nationella och internationella cykelturister. Lokalbefolkningen är också en viktig målgrupp för Vänerleden. Kartan nedan visar ungefärlig sträckning, då vissa vägar inte är godkända som cykelled ännu av Trafikverket och där det pågår dialog med väghållare.

Beskrivning av leden

Vänerleden kommer att erbjuda cyklisten Vänerns finaste badstränder, kulturupplevelser i världsklass och naturfenomen som inte finns på någon annan plats i Sverige. Cyklisterna kommer att passera mysiga fik, välfyllda gårdsbutiker och matställen med Whiteguidestatus som kan mätta hungriga och sugna magar. Runt Vänern kommer cyklisterna att trampa på separerade cykelvägar, lågtrafikerade asfalterade vägar men också grusvägar som slingrar sig genom skärgårdslandskap, skogslandskap och bördig åkermark. Några av sträckorna används redan idag som cykelleder andra sträckor är helt nya som cykelled. Leden kommer att bli cirka 63 mil lång. Nedan räknar vi upp några av de upplevelser som cyklisterna kommer att kunna ta del av på sin tur:

Kulturupplevelser: Sandgrund Lars Lerin, Värmlands museum, Alsters Herrgård, Gustafsviks herrgård, Kristinehamns konstmuseum, Picassoskulpturen, Södra Råda gamla kyrka, Särestads landsbygdsmuseum, Dalaborg, Vänersborgs museum, gamla stadsdelar i Mariestad, Lidköping, Kristinehamn och Åmål. Akvedukten i Håverud samt kulturmiljön Not Quite och Fengersfors bruk. Borgviks hyttruiner och bruksområde.

Naturupplevelser: Platåbergen Kinnekulle, Halle- och Hunneberg. Ändmoränen Hindens rev som sträcker sig 5 km ut i Vänern, och Hjortens udde. Flera naturreservat såsom Kummelön, Surö bokskog, biosfärsområde Kinnekulle och Vänerskärgården.

 

Vill du ladda ned information om arbetet för att utveckla Vänerleden som pdf, kan du göra det här

Vill du komma till kartor och vägbeskrivningar klicka här