Testcykling av Vänerleden

Vänerleden kommer totalt att bli cirka 63 mil lång och vi kommer att arbeta utifrån fyra etapper nordöstra-, sydöstra-, sydvästra- och nordvästra etappen. Etapperna kommer att bli mellan 10-18 mil långa. Invigning av leden kommer förhoppningsvis att ske 2021.

De sträckor som kommer att gå att testcykla är de sträckor som vi vet är okej ur trafiksäkerhetssynpunkt och där dialog har förts med väghållare.  Sträckorna är inte skyltade med Vänerleden ännu, utan den som testcyklar får ta del av en googlekarta för att hitta. Den Gpx-fil  som ligger till grund för leden finns också att ladda ned vid respektive teststräcka. (Den är gjord via Open streetmap) därav kan det ibland skilja sig lite från Google kartan. För att kunna ladda ned filen i telefonen behöver du ladda ned en Gpx-läsare från din appbutik. Det finns flera gratisvarianter som fungerar tex Gpx-viewer eller View ranger. Du kan välja att cykla en hel teststräcka, delar av en sträcka eller flera teststräckor det avgör du själv. Viktigt är dock när du fyller i formuläret att du anger vilka sträckor som du har cyklat.

Både karta och beskrivning för sträckorna hittar du under respektive avsnitt nedan. Beskrivningarna är skrivna från ett håll, men givetvis går det att cykla omvänt också. Vi kommer att maila dig en länk till det formulär som vi gärna ser att du fyller i under eller efter din tur. Som tack för hjälpen kommer du att få en Vänerkortlek.

Viktigt att nämna är också att du bör tänka igenom hur du ska komma tillbaks till din startplats. Detta är inget som planeras eller ordnas av oss, utan det får respektive testcyklist ansvara för själv. På vissa sträckor är det möjligt att ta sig tillbaks med tåg,  det är dock inte alla tåg som det fungerar att ta med sig cykel, så kontrollera noga i tidtabell och vid bokning att det fungerar.

Teststräckorna och även den kommande färdiga Vänerleden består av redan befintliga vägar. Ibland går leden på asfalterade vägar där du samsas med biltrafik, på vissa sträckor går leden på cykelbanor och vissa sträckor är det grusväg. När Vänerleden är färdig kommer vi i presentationsmaterial och kartor tydliggöra vilket underlag som leden består av.  Vissa sträckor kommer att lämpa sig bättre än andra om man har racercykel, andra sträckor kommer lämpa sig bättre om man cyklar med barn. I nästa fas i arbetet kommer vi att ta fram material som synliggör detta.

Då vi har fått frågan om vilken teststräcka som lämpar sig bäst om man har racercykel, rekommenderar vi sträckan mellan Åmål och Borgvik, då det är den teststräcka som består av mest asfalt. (Dock finns det delar med grusväg även på denna sträcka).

 

Nedan hittar du karta över de sträckor som finns tillgängliga att testa. Den fullständiga leden kommer att synliggöras så snart vi har fått godkänt av Trafikverket för trafiksäkerheten och när alla avtal med väghållare är klara.