Kontakt

Anne Netterlid

Ordförande Gästhamnar i Vänern

Gunnar Lagerkvist

Arbetsutskott, Länsstyrelsen Värmland

Håkan Alexandersson

Administratör Vänerrådet

Johan Källsson

Ordförande VNR, VD Erik Thun AB

Laila Gibson

Arbetsutskott, Vänerrådet

Laila Gibson

Verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet

Madeleine Norum

Projektledare Lake Vänern Grand Tour

Maria Jansson

Kommunikatör Vänerveckan

Roland Peterson

Koordinator Vänerveckan

Tove Dahlbom

Miljöpedagog Vänerveckan