Kontakt

Anne Netterlid

Ordförande Gästhamnar i Vänern

Gunnar Lagerkvist

Arbetsutskott, Länsstyrelsen Värmland

Håkan Alexandersson

Administratör Vänerrådet

Ida Billvén

Museichef Vänermuseet

Jörgen Kock

Ahlmarks

Laila Gibson

Arbetsutskott, Vänerrådet

Laila Gibson

Verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet

Madeleine Norum

Projektledare Lake Vänern Grand Tour