Kontakt

Anne Netterlid

Ordförande Gästhamnar i Vänern

Gunnar Lagerkvist

Arbetsutskott Vänerrådet

Håkan Alexandersson

Administratör Vänerrådet

Ida Billvén

Museichef Vänermuseet

Jörgen Kock

Ordförande VNR, Operativ chef Ahlmarks

Laila Gibson

Arbetsutskott Vänerrådet

Laila Gibson

Verksamhetssamordnare Vänersamarbetet

Simon Jonsson

Processledare Lake Vänern Grand Tour