Logotyper Vänern

Här finns logotyper för varumärket Vänern att ladda ner. Får användas i samband med kommunikation som relaterar till Vänern.

Det finns mer information om varumärket Vänern här.

Vänern blå

Väner-logotyp blå

Vänern svart

Väner-logotyp svart

Vänern vit

Väner-logotyp vit

Samprofilering blå

Väner-logotyp blå med tag line

Samprofilering svart

Väner-logotyp svart med tag line

Samprofilering vit

Väner-logotyp vit med tag line