Sjöfart

Sjöfarten har haft en betydande roll för näringslivet kring Vänern under flera århundraden och godsflödena fortsätter att växa. Från Sveriges största sjö och vidare till Göta älv så når vi hela världen.

 

Cirka 2 miljoner ton gods. Så mycket transporteras av nästan 700 lastfartyg på Vänern varje år, där den största delen av godset kommer från eller slutligen levereras till en utländsk hamn. På så sätt spelar Vänern en viktig roll för hela Sveriges export och import. Merparten av de industriella hamnarna i Vänern finns i företaget Vänerhamn AB. Besök Vänerhamns webbplats för mer information.

Att sjöfarten är viktig för godstransporter är en självklarhet, men vad man inte får glömma är att den också är viktig för människorna som bor och verkar här. Runt hela Vänern finns det idag företag och lantbrukare som är beroende av en välfungerande trafik på vattnet och nyttjar dess fördelar. Vänerns kraft och erbjudande inom detta gör hela Vänerregionen till en mer attraktiv plats, vilket i längden kan bidra till att klyftan mellan stad och landsbygd minskar. Med bättre förutsättningar på landsbygden och goda kommunikationsmöjligheter kan landsbygden frodas.

Näringslivet kring Vänern som på något sätt är inblandade i sjöfart och övriga transportfrågor har organiserat sig i Vänerregionens Näringslivsråd (VNR). Läs mer om Vänerregionens Näringslivsråd.

Under åren 2020-2021 har ett arbete genomförts för att uppdatera den tidigare Vänersjöfartsöverenskommelsen och skapa handlingsplan med tydliga åtgärder och rollfördelning.  Läs mer om arbetet runt Vänersjöfartsöverenskommelsen här.