Arbetsgrupp Innovation och ny teknik

Syfte med arbetsgruppen Innovation och ny teknik

Gruppen skall vara ett forum för aktörer som deltar i Vänersjöfartöverenskommelsen 2020 att gemensamt diskutera frågor runt infrastruktur. Principen för arbetet inom överenskommelsen är fortsatt att alla behöver bidra. I denna gruppering kan alla frågor runt Innovation och ny teknik diskuteras. Det finns redan idag intressanta forsknings- och innovationsprojekt för området som kan diskuteras samtidigt som behov av nya insatser runt innovation och ny teknik kan tas upp.

Metod – arbetssätt

Gruppen leds av en ordförande från de deltagande parterna. Ordföranden leder möten och skall lyfta aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen sköts av Trafikverket. Sekretariatet kommer vara sammankallande till möten och skriva protokoll samt stötta gruppen och ordföranden med aktuella frågor.

Sammansättning

Gruppen består av aktörer med ett intresse för innovation och ny teknik. Det kan finnas behov att bjuda in även andra aktörer i gruppen arbete. Inspel till gruppen kan komma från de andra grupperna och från tidigare analyser och rapporter. Nedanstående intressenter har anmält sitt intresse vid uppstarten, ytterligare aktörer är välkomna att deltaga.

Trafikverket
Valmet
Vänerhamn AB
Vänersborgs kommun