Foto: Sandra Höög.

Arbetsgrupp Näringslivsfrågor

Syfte med arbetsgruppen Näringslivsfrågor

Gruppen har arbetat under 2020-2021 som ett forum för intressenter inom Vänersjöfarten som är engagerade i frågor ur ett varuägar- eller transportköparperspektiv. Ett forum där de diskuterat utmaningar som de ser hindrar en utveckling av Vänersjöfarten från att nå sin fulla potential och där frågor som ligger utanför gruppens direkta påverkan kan lyftas till andra intressenter och inom ramen för andra grupper

Här har framförallt privata aktörer som använder sjöfart deltagit, dvs rederier, hamnar, varuägare. Det finns ett stort intresse för att utöka användningen av Vänersjöfart, både bland befintligt gods och nytt gods. Tillsammans med Trafikverket har man räknat på konkreta förslag kring containersjöfart bl a.

Metod – arbetssätt

Gruppen har letts av Handelskammaren Värmland och Trafikverkets samordnare. Dessa har lett mötena och lyft aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen har skötts av Trafikverket. Sekretariatet har varit sammankallande till möten och skrivit protokoll samt stöttat gruppen och ordföranden med aktuella frågor. Trafikverket har även haft med andra representanter som ett aktivt stöd till gruppen.

Sammansättning

Gruppen har primärt bestått av varuägare och transportköpare som är verksamma inom Värnersjöfartens upptagningsområde, flertalet av dem använder eller har använt sig av sjöfarten för sina inkommande och utgående godsflöden. Nedanstående intressenter har varit särskilt aktiva.

Ahlmarks Lines AB
BillerudKorsnäs
Bror Andrén AB/Karlstad Skeppsmäkleri & spedition AB
Erik Thun AB
Gruvöns bruk
Handelskammaren Värmland
Moelven
Nordic Paper
Stora Enso Skog AB
Valmet
Vänerhamn AB
Vänerregionens Näringslivsråd