Foto: Sandra Höög.

Arbetsgrupp Näringslivsfrågor

Syfte med arbetsgruppen Näringslivsfrågor

Gruppen skall vara ett forum för intressenter inom Vänersjöfarten som är engagerade i frågor ur ett varuägar- eller transportköparperspektiv. Ett forum där de kan diskutera de utmaningar som de ser hindrar en utveckling av Vänersjöfarten från att nå sin fulla potential och där frågor som ligger utanför gruppens direkta påverkan kan lyftas till andra intressenter och inom ramen för andra grupper

Målet är att gruppen skall ta fram konkreta förslag på åtgärder möjliggöra ett högre nyttjande av Vänersjöfarten.

Metod – arbetssätt

Gruppen leds av Handelskammaren Värmland som är ordförande för närvarande. Ordföranden leder möten och skall lyfta aktuella frågor som kan bidra till förbättrade förutsättningar för Vänersjöfarten.

Sekretariatsfunktionen sköts av Trafikverket. Sekretariatet kommer vara sammankallande till möten och skriva protokoll samt stötta gruppen och ordföranden med aktuella frågor. Trafikverket kommer även ha med andra representanter som kommer vara ett aktivt stöd till gruppen.

Sammansättning

Gruppen består av primärt av varuägare och transportköpare som är verksamma inom Värnersjöfartens upptagningsområde, flertalet av dem använder eller har använt sig av sjöfarten för sina inkommande och utgående godsflöden. Nedanstående intressenter har anmält sitt intresse vid uppstarten, ytterligare aktörer är välkomna att deltaga.

Ahlmarks Lines AB
BillerudKorsnäs
Bror Andrén AB/Karlstad Skeppsmäkleri & spedition AB
Erik Thun AB
Gruvöns bruk
Handelskammaren Värmland
Moelven
Nordic Paper
Stora Enso Skog AB
Valmet
Vänerhamn AB
Vänerregionens Näringslivsråd