Om Vänerrådet

Vänerrådet bildades i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län samt Vänersamarbetet. Den löpande verksamheten i Vänerrådet genomförs i ett arbetsutskott som har en flexibel sammansättning utifrån de aktuella arbetsuppgifterna. Arbetsutskottet gör förslag till strategiskt handlingsprogram och årlig verksamhetsplan.

Sekretariatet för Vänerrådet är en funktion inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ansvarar för administration och sammankallande till möten. Länsstyrelsen ansvarar för att bevara allmänna handlingar för Vänerrådet och Landshövdingen i Västra Götalands län är ordförande, med Landshövdingen i Värmland som ersättare.

Vänerrådet är inte ett beslutsfattande organ, utan samverkan syftar till att skapa en gemensam syn och förslag till beslut om sedan varje medverkande organisation kan fatta beslut om.

Vänerrådet ska hålla minst ett sammanträde per år och ordföranden kan kalla till extra sammanträden när så behövs. Handlingsprogrammet sträcker sig till 2023. På Vänerrådets årliga möte i mars 2023 beslutades att Vänerrådets huvudsakliga uppgift de kommande åren blir att koordinera utvärderingsprogrammet för tappningsstrategin.

Klicka här för kontakt till Vänerrådet.