Remiss Tappningsstrategi 2022

Här finns samlad information om remissrundan för förslaget till ny tappningsstrategi för Vänern.

Sedan 2008 har det funnits en överenskommelse om nuvarande tappningsstrategi, som styrt regleringen av Vänern för att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och minska risken för översvämningar. Detta har gjort att variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat och i kombination med ett förändrat klimat har det bl a fått negativa konsekvenser för naturmiljön med ökad igenväxning av stränder och skär.

Därför har Vänerrådet arbetat fram ett förslag till ett nytt sätt att reglera Vänern som är fortsatt säkerhetsinriktad, men där elproduktionen blir både säker och flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och ekosystem.

Förslaget går ut på remiss där synpunkter samlas in, som sedan ligger till grund för att under hösten ta fram ett färdigt förslag.

Remisstid: 16 maj – 30 september 2022

Inlämning av synpunkter: via epost till hakan.alexandersson(at)lansstyrelsen.se

Här kan du hämta en summering av förslaget till tappningsstrategi och förslag till operativ hantering vid vattenregleringen.

Här finns SMHIs rapport om förslaget till tappningsstrategi beskrivet mer detaljerat.

Mer bakgrundsmaterial

Läs mer om Callunas bedömning av förslaget till tappningsstrategi här.