Vänerregionens näringslivsråd

Vänerregionens Näringslivsråd (VNR) är ett nätverk för industrier kring Vänern. Föreningen ska verka för väl fungerande logistik och transporter till och från regionen, med särskild hänsyn till Vänersjöfarten och dess samverkan med övriga transportslag.

 

Vänerregionens Näringslivsråd bevakar och driver frågor inom logistik och transport i Vänerregionen, med stort fokus på Vänersjöfarten. Vi är en grupp aktörer inom transport och logistik inom sjöfarten, men vi har även andra transportslag som till exempel tågoperatörerna, lastägare som Stora Enso, Lantmännen och BillerudKorsnäs, utgör också en del. VNR arbetar med övergripande frågor som gör det viktigt att prata med en gemensam och enad röst.

Läs mer här om Vänersjöfarten.

Läs vår debattartikel angående nya slussar i Trollhättan här.