Yttranden & Dokument

Här har vi samlat skrivelser, remissvar och andra dokument där VNR tar ställning för Vänersjöfarten och transporter på och kring Vänern. Klicka på fältet nedanför för att ladda ner dokumenten.

Klicka här för folder om Vänersjöfarten.