Foto: Linnea Gustavsson

Vänersamarbetet

Vi skapar möjligheter för Sveriges största sjö!

 

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och kommunikation.

Vänersamarbetet driver också utvecklingen av konceptet Lake Vänern Grand Tour.