Foto: Linnea Gustavsson

Vänersamarbetet

På gång inom Vänersamarbetet

Vänersamarbetets årsmöte 2021

Vänersamarbetet

Digitalt årsmöte för Vänersamarbetet. Kallelse skickas till ombuden i mars.

Vänertinget 2021

Vänersamarbetet Kungsgatan 15, 462 33 Vänersborg, Sverige

Vänertinget 2021 hålls 6-7 maj. Program kommer i början av 2021.