Foto: Linnea Gustavsson

Kontakt

Adress
Besöksadress: KBC, Magasin 2, Tynäsgatan 10, Karlstad
Faktureringsadress: Box 2050, 650 02 Karlstad

Laila Gibson

Verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet

Madeleine Norum

Projektledare Lake Vänern Grand Tour