Foto: Linnea Gustavsson

Om oss

Kommuner som är medlemmar i föreningen:
Grums
Grästorp
Gullspång
Götene
Hammarö
Karlstad
Kristinehamn
Lidköping
Mariestad
Mellerud
Säffle
Vänersborg
Åmål

Styrelsen fastställer övergripande mål, arbetsinriktning samt definierar arbetsområdets avgränsning mot andra regionala verksamheter.

Tjänstepersonsgruppen är ett nätverk som består av en kontaktperson för varje kommun. Dessa personer är första ingången för Vänerrelaterade frågor i respektive kommun och de skall se till att en fråga, en idé, ett projekt tas upp på bäst möjliga sätt inom den kommunala strukturen.

Verksamhetssamordnare koordinerar arbetet inom föreningen och rapporterar till styrelsen.

Styrelsen Vänersamarbetet 2023-2024:

Henrik Harlitz, Vänersborg, ordf.
Frida Pettersson, Karlstad, vice ordf.
Anders Bredelius, Mariestad
Anders Månsson, Götene
Björn Thodenius, Gullspång
Dag Rogne, Säffle
Eric Hesselius, Kristinehamn
Malin Hagström, Grums
Maria Toll, Grästorp
Peter Ljungdahl, Mellerud
Pär Johnson, Lidköping
Solweig Gard, Hammarö
Susanne Korduner, Åmål

Adjungerade styrelseledamöter:
Ola Persson, Region Värmland
Peter Johansson, Region Värmland
Carina Gullberg, Västra Götalandsregionen
Pernilla Wendesten, Västra Götalandsregionen

Tjänstepersonsgrupp Vänersamarbetet:
Grums: Maria Röhr, tillväxtchef
Grästorp: Sofie Skalstad, landsbygds- och näringslivsutvecklare
Gullspång: Agatha Lahaise, turismansvarig
Götene: Juliane Thorin, kommunutvecklare
Lidköping: Tora Gustafsson, chef Strategisk planering
Hammarö: Annika Axelsson, näringslivsansvarig
Karlstad: Marcus Ekholm, planeringschef, Stefan Eriksson, samhällsplanerare och Maria Westin, turismchef
Kristinehamn: Kalle Alexandersson, planeringschef och Karin Dröschmeister, näringslivsstrateg för turism och besöksnäringen
Mariestad: Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg
Mellerud: Eva Nilsson-Olsson, turismutvecklare
Säffle: Pia Proper, näringslivschef
Vänersborg: P-O Rasmussen, utredare
Åmål: Jenny Christensen, näringslivsutvecklare

Valberedning:
Monica Gundahl, Karlstad (sammankallande)
Karin Nodin, Mellerud
Ulrika Gartman Blom, Lidköping

Revisorer:
Rolf Larsson och Bosse Pettersson, Kristinehamn

Laila Gibson

Verksamhetssamordnare Vänersamarbetet

Simon Jonsson

Processledare Lake Vänern Grand Tour