Foto: Laila Gibson.

Vänersamarbetets verksamhet

Föreningen ska bidra till en hållbar utveckling i kommunerna kring Vänern genom att vara en samordnare av Vänerfrågor. Arbetet har tydligt fokus på att stärka den maritima profilen samt att nyttja vattnet och närheten till det som resurs. Arbetet ska präglas av informativ och inspirerande kommunikation med utpekade målgrupper.

Verksamheten

Vänersamarbetets verksamhet delas in i tre delar: 1) Effektivisering och samordning, 2) Maritim utveckling samt 3) Kommunikation.

A.    Effektivisering och samordning

Föreningen stärker sin position som en självklar arena och samordnare av strategiska Vänerfrågor. En permanent organisation för Vänerfrågor etableras med en tydlig strategi/utvecklingsplan, som tas fram i samarbete med berörda aktörer.

B.    Maritim utveckling

Föreningen ska koordinera och initiera satsningar som bidrar till och förbättrar förutsättningarna för hållbar utveckling inom sjöfart, besöksnäring, fiske och friluftsliv.

C.    Kommunikation

Föreningen ska koordinera kommunikation om Vänern till utpekade målgrupper i syfte att öka kännedom och stärka varumärket Vänern samt tillhandahålla och utveckla verktyg för alla berörda att använda.