Varumärket Vänern

Sedan 2018 finns ett gemensamt platsvarumärke för Vänern. Det är en tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och vad som finns kring den. Det ska också vara till nytta för företag, både för de som idag verkar vid Vänern och vid nya etableringar. Att tydligare lyfta fram Vänern och den livskvalitet som finns ska även vara en fördel i att locka både fler boende och besökare. Här kan du ladda ner hela varumärkesplattformen.

Arbetet med att ta fram den gemensamma plattformen har bestått av workshops med offentliga, privata och ideella aktörer, undersökningar bland lokalbefolkning, företag och besökare, analyser av Vänerns styrkor och lärdomar från andra platser. I arbetet har bl a Väner-kommunerna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Dalslands Turist, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland och Gästhamnar i Vänern varit delaktiga. Uppdraget har utförts av Bozzanova, som har sitt säte i Vänersborg.

Här kan du ladda ner logotyperna för varumärket Vänern. Det finns flera typer, en med bara ordet Vänern som symbol och en som kan användas vid samprofilering med tag line ”Finns vid sjön”. Mer information och material om varumärket finns på vårt Intranät som kräver inloggningsuppgifter.

Ta gärna kontakt med Laila Gibson, Vänersamarbetet (laila.gibson(at)vanern.org, för att veta mer om platsvarumärket, hur du kan använda det och för att få tillgång till mer material.