Vänerveckan

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang runt hela Vänern, som uppmärksammar livet i, på och runt Sveriges största insjö.

Under Vänerveckan arrangerar vanligtvis alla kommunerna runt Vänern tillsammans med över 100 föreningar och företag olika aktiviteter och evenemang för hela familjen, initierade av Vänersamarbetet, med Vänermuseet i Lidköping som koordinator.

Vänerveckan 2020 som äger rum den 22 augusti till den 30 augusti, ställs om, och blir lite mer digital än tidigare år.
Via denna webbsida och Vänerveckans Facebook hoppas vi kunna inspirera och locka till besök och upplevelser vid och på Vänern – redan nu eller längre fram.

Invigningstalet är i år förstås digitalt – du kan se det via vår Facebooksida, även om du inte har ett Facebook-konto!

Följ gärna Vänerveckan på Facebook och dela gärna med dig av dina Vänerupplevelser genom att tagga dina bilder med #Vänerveckan på Instagram.

Syftet med Vänerveckan är att skapa stolthet kring Vänern och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt.