Vänerveckan

Vänerveckan 2021
28 augusti – 5 september

Via denna webbsida och Vänerveckans Facebook inspirerar, fascinerar och lockar vi dig till besök och upplevelser vid, i och på Vänern.

Följ gärna Vänerveckan på Facebook och dela gärna med dig av dina Vänerupplevelser genom att tagga dina bilder med #Vänerveckan på Instagram.

 

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang runt hela Vänern, som uppmärksammar livet i, på och runt Sveriges största insjö.

Under Vänerveckan arrangerar kommunerna runt Vänern tillsammans med över 100 föreningar och företag olika aktiviteter och evenemang för hela familjen, initierade av Vänersamarbetet, med Vänermuseet i Lidköping som koordinator.

Syftet med Vänerveckan är att skapa stolthet kring Vänern och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt.