Vänerveckan

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang runt hela Vänern, som uppmärksammar livet i, på och runt Sveriges största insjö.

Under Vänerveckan arrangerar alla kommunerna runt Vänern tillsammans med över 100 föreningar och företag olika aktiviteter och evenemang initierade av Vänersamarbetet, med Vänermuseet i Lidköping som koordinator.

Aktiviteterna vänder sig till hela familjen!

Vänerveckan 2020 äger rum den 22 augusti till den 30 augusti!
I år invigs evenemanget i Kristinehamn

Följ gärna Vänerveckan på Facebook!

Syftet med Vänerveckan är att skapa stolthet kring Vänern och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt.