Vänerveckan

Vänerveckan
OBS! Pausas under 2022 & 2023

Vänerveckan har i nio år varit årligt återkommande evenemang runt hela Vänern, som uppmärksammar livet i, på och runt Sveriges största insjö.

De senaste två åren har Vänerveckan gjorts om till digital kampanj under sommaren och under själva veckan. Skolprogram och vissa lokala aktiviteter utomhus och med mindre grupper har dock kunnat arrangeras.
I och med förändringarna för Vänerveckan under pandemin har Vänermuseet och Vänersamarbetet utvärderat det som genomförts hittills och fört diskussioner om Vänerveckan.

Vänerveckan kommer att pausas under 2022 och omvandlas till ett evenemang som sker vartannat år, med start 2023, eventuellt ett kortare evenemang, någon form av Vänerfestival. Under 2022 bjuds intresserade föreningar, företag och kommuner in till ett idémöte om innehållet och utformningen av Vänerveckan som evenemang i framtiden.

Vi vill gärna bjuda in tidigare arrangörer och andra intresserade organisationer, föreningar och företag till en träff på Vänermuseet där vi ska diskutera Vänerveckans framtid.
Vill din organisation komma med inspel eller bara anmäla er som intresserade av att ingå i en arbetsgrupp, kontakta oss!