Viva vatten

Om Vänerveckan

Om Vänerveckan 2016-2021

Vänerveckan har varit ett årligt återkommande evenemang som 2021 arrangerades för nionde året. De senaste sju åren har Vänersamarbetet ekonomisk förening varit huvudansvarig för Vänerveckan och gett Vänermuseet i uppdrag att koordinera evenemanget. Nu är det dags för en förändring och Vänerveckan pausas 2022 och vi planerar för en ny typ av Väner-evenemang 2023.

Vänerveckan har de senaste åren ägt rum v. 35 i måndsskiftet aug/sep och varit fylld med aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar och annat med koppling till Vänern. Genom att kommuner, lokala föreningar och företag har samarbetat, har de olika aktiviteterna förstärkts, samtidigt som veckan har banat väg för ett fördjupat samarbete mellan flera olika aktörer. Några samarbeten som kan nämnas är t ex samarbetet mellan Vänermuseet och Vänerns vattenvårdsförbund under åren 2016-2021, där Vänerveckan till stora delar fokuserat på vattenvårdsförbundets utpekade fokusområden. Ett annat samarbete har varit mellan Hushållningssällskapet Väst, Sportfiskarna och Vänermuseet som arrangerat prova-på-fiske, smakbitar av Vänerfisk och uppvisning av en sänkhåv med tillhörande akvarium vid samma tillfälle och plats. Här har också SFI varit involverad och grupper av nya svenskar har fått göra studiebesök och lära sig mer om Vänern och dess fiske och fiskar. Ett annat lyckat exempel på samarbete har varit mellan kommunernas skolor och Vänersamarbetet. Museets pedagoger har åkt runt till några kommuner varje år med den mobila utställningen ”Hållplats Vänern”. Elever och lärare från mellanstadiet har fått lära sig mer om Vänern och dess ekosystem med praktisk utövande i Vänerns vikar.

Syftet med Vänerveckan har varit att skapa kännedom och engagemang för ett hållbart nyttjande av Vänerns resurser och arrangera Vänerveckan utifrån ledorden: Uppleva – Spänning – Kunskap. Målet har varit att de som bor runt Vänern vill vara stolta ambassadörer för sjön och dess närområde.