Om Vänerveckan

Vänerveckan för nionde året i rad

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang som 2021 genomförs för nionde året i rad i kommunerna runt Vänern. Initiativtagare till Vänerveckan var initialt Vänermuseet och det regionala projektet Vänersamarbetet. Men initieras och beställs numera av den ekonomiska föreningen Vänersamarbetet med Vänermuseet i Lidköping som koordinator.

Under Vänerveckan arrangerar kommunerna runt Vänern tillsammans med föreningar och företag en mängd olika aktiviteter och evenemang för hela familjen

Vänerveckan innehåller allt i från aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar, musikunderhållning, guidade turer till skärgårdskryssningar, fiske, Vänerfisk på menyn hos restauranger och mycket annat. Gemensamt för aktiviteterna är att de har koppling till Vänern på något sätt.

Syftet med Vänerveckan är att skapa kännedom och engagemang för ett hållbart nyttjande av Vänerns resurser och att öka kunskapen om Vänerns betydelse..

Ledorden för Vänerveckan: Upplev – Spänning – Kunskap

Vänerveckan följer också med Vänerns vattenvårdsförbunds fokusområden:

2016-2021    Ett stående återkommande fokus är igenväxning av stränderna och Vänerns reglering

2016-2017    Vänerveckan strävar 2017 att väcka intresse och kunskap om Vänerns hållbara utveckling med inriktning vattenkvalitet, dricksvatten resurs och igenväxning av stränderna.

2018-2019    Vänerns vikars hållbara miljö och invasiva /främmande arter i Vänern

2020-2021    Vänern en giftfri miljö