Om Vänerveckan

Vi ställer inte in – Vi ställer om

Vänerveckan är ett årligt återkommande evenemang som 2020 genomförs för åttonde året i rad. Initiativtagare till Vänerveckan var initialt Vänermuseet och det regionala projektet Vänersamarbetet. Men initieras och beställs numera av den ekonomiska föreningen Vänersamarbetet.

Vänerveckan innehåller vanligtvis allt i från aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar, musikunderhållning, guidade turer till skärgårdskryssningar och fiske. Gemensamt för aktiviteterna är att de har koppling till Vänern på något sätt.
2020 kommer Vänerveckan bli lite mer digital än tidigare år. Det innebär att du via vår webbsida och våra sociala medier kan ta del av livet i, vid och på Vänern.
Låt oss inspirera, fascinera, imponera och utveckla din kunskap och stolthet om Vänern.

Syftet med Vänerveckan är att skapa kännedom och engagemang för ett hållbart nyttjande av Vänerns resurser.

Ledorden för Vänerveckan: Uppleva – Spänning – Kunskap

Vänerveckan följer också med Vänerns vattenvårdsförbunds fokusområden:

2016-2021    Ett stående återkommande fokus är igenväxning av stränderna och Vänerns reglering

2016-2017    Vänerveckan strävar 2017 att väcka intresse och kunskap om Vänerns hållbara utveckling med inriktning vattenkvalitet, dricksvatten resurs och igenväxning av stränderna.

2018-2019    Vänerns vikars hållbara miljö och invasiva /främmande arter i Vänern

2020-2021    Vänern en giftfri miljö