För skolor

Vänermuseets inspirerande och engagerade miljövetare besöker gärna kommunerna runt Vänern med det mobila labbet.

De möter skolornas elever vid ett vattendrag nära skolan och undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de arter som hittas. Eleverna får arbeta ute i fält och lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. 
Naturvetenskapliga tillvägagångssätt används för att identifiera och gruppera fynden samtidigt som eleverna lär sig mer om arternas egenskaper och ekologiska sammanhang.

Skolorna runt Vänern kan även fram till sommaren 2022 beställa ett besök till självkostnad.

Intresserad?

Kontakta:
Vänermuseet
Framnäsvägen 2
531 54 Lidköping
Telefon: 0510-77 00 95
E-post: vanermuseet@lidkoping.se