Vattenvård & miljö

Vid Vänern finns det unika naturmiljöer både under och ovan ytan. Vi som bor och verkar här har därför ett ansvar att förvalta och använda detta varsamt. För vår egen, besökares och livet i Vänerns skull.

När Vänern bildades för ungefär 10 000 år sedan, efter den senaste istiden, var Mellansverige täckt av vatten från kust till kust. Landhöjningen innebar att Sveriges största sjö blev kvar som ett ”innanhav”. Därför finns det havsliknande miljöer kring och i Vänern med både djurarter och flora som annars återfinns vid havet. Vänerlaxen, silvertärnan och myrlejonsländan är några exempel. Att vårda det unika och denna spännande miljö är viktigt för hela Vänerregionen.

Vänerns vattenvårdsförbund har huvudansvaret för att övervaka Vänerns vattenvård och miljö. Här finns både kommuner och näringsliv representerade. Vattenvårdsförbundet informerar om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor, genomför olika undersökningar, sammanställer och utvärderar resultat från miljöövervakning, formulerar miljömål och föreslår åtgärder där det behövs.

Viktiga miljöfrågor i Vänern är:

  • Miljöanpassad reglering av Vänerns vattennivåer
  • Skötsel av Vänerns stränder och skär
  • Övergödda vikar och vattendrag
  • Miljögifter
  • Bevara orörda natur- och friluftsområden för framtiden

Åtgärderna är speciellt prioriterade i Vattenvårdsplanen för Vänern och behövs för att nå de nationella miljömålen för Vänern.

Läs mer om Vänerns vattenvårdsförbund och hur de arbetar med miljöfrågor för Vänern.