Foto: Jesper Anhede

Vänertinget 2020 flyttas till våren 2021

| Vänersamarbetet

Med tanke på rådande situation skjuter vi på årets Vänerting som skulle hållits 8-9 oktober 2020, till våren 2021. Vi hade ett bra program med fokus på mat och dryck kring Vänern och det ska vi genomföra fysiskt, när det låter sig göras.

Vi kommer dock att genomföra det planerade årsmötet för Vänersamarbetet i digitalt format på fm den 8 oktober, och kommer att bjuda in till en presentation om vad som hänt under året och vad som är på gång i olika Väner-frågor.

Vi återkommer med inbjudan inom kort och hoppas vi träffas digitalt snart och fysiskt lite längre fram!