Dalaborgs fästning

Dalaborg är en ruin efter en medeltida borg, belägen på en udde strax norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern i Bolstads socken.

Dalaborg är en ruin efter en fästning. Dalaborg byggdes på en udde i Vänern år 1304 av hertigarna Erik och Valdemar Birgersson. De var söner till kung Magnus Ladulås.
Dalaborg, eller Dalahus som det även kallades, var en del av hertigarnas expanderande västsvenska maktbas där de både utmanade sin äldre bror kung Birger Magnusson av Sverige samt den norska och danska kungamakten. Dalaborg belägrades omgående av kung Birgers styrkor men lyckades motstå belägringen. Hertig Eriks norska maktambitioner med skiftande allianser och gränskrig ledde till att norska styrkor under Helge Baat belägrade borgen år 1310. De ska ha drivits tillbaka av borgens befälhavare. Striderna mellan norrmän och svenskar beskrivs i Erikskrönikan. 

Dalaborg förstördes 1434 under Engelbrektsfejden.

Dalaborgs fästning

Bolstad
Mellerud