Stora Stenbrottet

Stora stenbrottet på Kinnekulle är ett av områdets mest besökta sevärdheter och har lokalt smeknamnet 'lilla Grand Canyon'. Förutom den fantastiska utsikten och miljön så finns i mitten av stenbrottet även en liten fiskesjö.

 

400 miljoner år lång historia

Stora Stenbrottet på Kinnekulle är ett 40 meter djupt stenbrott där kalksten tidigare brutits. De undre lagren av kalksten sträcker sig hela 400 miljoner år tillbaka i tiden och stenlagrens färgskiftningar och den vackra miljön har gjort att stenbrottet är ett av de mest populära platserna att besöka på Kinnekulle.

Kalkstenslagret

I stenbrottet kan man se 40 meter av Kinnekulles mäktiga lager av kalksten, den så kallade ortocerkalken. I stenen syns fossil (förstenade djur) av bläckfiskar och kräftdjur som levde i havet för 400 miljoner år sedan, då bergarten bildades. Kalkstenen avsattes under ca 50 miljoner år (1 mm per 1000 år). Den är tydligt skiktad och olika färgad på olika nivåer, grå, gröngrå eller rödbrun. Dessa skikt är av olika kvalitet och har använts för olika ändamål. Den undre rödstenen har brutits för cementtillverkning och kalkbränning. De övriga lagren är gråsten eller täljsten, övre rödsten och leversten. Dessa har främst bearbetats till olika typer av byggnadsmaterial.

Inforuta om stenbrottet

Cementtillverkning

Under åren 1882 till stängningen 1978 togs 25 miljoner ton kalksten ur berget och skapade det stenbrott vi ser idag. Enligt överslagsuträkningar skulle det då motsvara ca 1 % av den totala mängd kalksten som finns på Kinnekulle. I samband med att cementtillverkningen upphörde och täktområdet efterbehandlades fanns det risk för att de grundvattenströmmar som försåg de nedanför liggande Munkängarna med grundvatten skulle skäras av. Med anledning av detta anlades en damm i täktbotten för att förse ängarna med vatten.

Bildpuffar Stenbrottet

 

Fiske

I dammen finns regnbågsöring inplanterad. För att få fiska i stenbrottet krävs att man har ett fiskekort. Fiskekort finns att köpa på följande tre ställen:

Mat och boende

Läs mer om boende på Kinnekulle här, caféer och restauranger hittar du här!

Ta sig hit

Stenbrottet ser man bäst från denna parkeringsficka eller från en rastplats i nordost nära stora landsvägen. Lättast kommer man ned i brottet genom att köra vägen mot Hellekis Säteri och sedan ta den tidigare truckvägen mellan Hällekis och stenbrottet.

Hitta hit kollektivt

Med Västtågen (Kinnekulletåget) kan du ta dig till detta besöksmål genom att hoppa av vid Råbäck station. Sök i Västtrafiks reseplanerar antingen på webben eller i appen Västtrafik To Go.

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

 

Götene-Lidköping Turistbyrå

Nya stadens torg, Gamla Rådhuset
53131, Lidköping

info@lackokinnekulle.se
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/