Resa hit

Med båt via Göta kanal

Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk och besöksmål. Hela kanalen går från Sjötorp till Mem eller omvänt. Slussa med egen fritidsbåt, följ med en av passagerarbåtarna eller boka ett av alla cykelpaket längs kanalen. Farleden Göta kanal är öppen från maj till september och besöksmålet är öppet året runt.  För information om hur du bäst tar dig genom Göta kanal läs mer på Göta kanals hemsida.

Med båt via Göta älv

Göta älv sträcker sig från Vänern söderut mot Göteborg och Västerhavet. På vägen finns slussar att passera vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. All slussning och broöppning i kanalen sker under TV-övervakning. Viktigt att veta är att farleden mellan Lilla Edet och Gropbron är öppen för fritidsbåtar mellan kl 09.00 – 19.00. Betalningen för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen. Betalningssätt kreditkort. Kontakt med slussar och broar sker via VHF kanal 9 eller de slussar och broar som sköts av Sjöfartsverket kan också nås via telefonnummer 076-137 61 28. Mer information angående Trollhättekanal kan du hitta hos Sjöfartsverket och en översikt över kanalen hittar du här.

Vänersborgs Gästhamn och Marina erbjuder en mycket hög servicenivå samt upprätthåller blåflaggstatus sedan flera år tillbaka. Vänersborgs Gästhamn och Marina är den naturliga tilläggsplatsen för många inför mötet med Vänern eller Göta älv

I Trollhättan finns två gästhamnar, Spiköns gästhamn på Spikön nära centrala Trollhättan och Gästhamn Åkerssjö vid Trollhättans slussområde. I Vänersborgsområdet finns Vänersborgs Gästhamn och Marina precis vid centrala Vänersborg samt Grönviks gästhamn vid Ursands camping, ca 4 km norr om Vänersborg samt Sikhalls gästhamn vid Vänern norrut från Vänersborg.

Med buss och tåg

Västtrafik sköter buss och tågtrafik i de södra delarna av Vänern. Det går att köpa olika typer av biljetter och det går också bra att betala med ett kontokort på bussen. Om du har frågor kring lokaltrafiken så ring gärna  tåg-och bussförsäljning i Vänersborg på 0521-100 27 eller besök Västtrafiks hemsida här. En del av östra vänern kan upplevas med Kinnekullebanan, som utsetts till Sveriges finaste tågsträcka, läs mer här.

Värmlandstrafik sköter buss och viss tågtrafik på den norra delen av Vänern du hittar tidtabeller och mer information på Värmlandstrafiks hemsida  eller om du vill ringa kundservice på telefonnummer 0771-32 32 00. TÅGAB trafikerar också vissa tågsträckor runt Vänern, du hittar deras tåg i SJ:s tidtabeller och bokningssystem där du hittar samtliga tågmöjligheter i hela Vänerområdet. Det lokala bussbolaget Karlstadsbuss sköter busstrafiken inom stadsgränsen, vilket även innefattar båtbusstrafik i den norra Vänersskärgården. Du hittar mer tidtabeller och mer information på Karlstadsbuss hemsida.

Med bil

Norra delen av Vänern nås via E18 från Stockholm och Oslo och söderifrån når du vänerområdet via E45 från Göteborg, eller via Riksväg 44 från Uddevalla och Lidköping.