Vänerleden

Är du sugen på att cykla runt Sveriges största sjö? Vad kul. Just nu pågår arbete med att utveckla en ny cykelled runt Vänern. Vänerleden kommer att erbjuda cyklisten Vänerns finaste badstränder, kulturupplevelser i världsklass och naturfenomen som inte finns på någon annan plats i Sverige.

Cyklisterna kommer att passera mysiga fik, välfyllda gårdsbutiker och matställen med Whiteguidestatus som kan mätta hungriga och sugna magar. Runt Vänern kommer cyklisterna att trampa på separerade cykelvägar, lågtrafikerade asfalterade vägar men också grusvägar som slingrar sig genom skärgårdslandskap, skogslandskap och bördig åkermark. Några av sträckorna används redan idag som cykelleder andra sträckor är helt nya som cykelled. Leden kommer att bli cirka 63 mil lång. Nedan räknar vi upp några av de upplevelser som cyklisterna kommer att kunna ta del av på sin tur:

Kulturupplevelser: Sandgrund Lars Lerin, Värmlands museum, Alsters Herrgård, Gustafsviks herrgård, Kristinehamns konstmuseum, Picassoskulpturen, Södra Råda gamla kyrka, Särestads landsbygdsmuseum, Dalaborg, Vänersborgs museum, gamla stadsdelar i Mariestad, Lidköping, Kristinehamn och Åmål. Akvedukten i Håverud samt kulturmiljön Not Quite och Fengersfors bruk. Borgviks hyttruiner och bruksområde.

Naturupplevelser: Platåbergen Kinnekulle, Halle- och Hunneberg. Ändmoränen Hindens rev som sträcker sig 5 km ut i Vänern, och Hjortens udde. Flera naturreservat såsom Kummelön, Surö bokskog, biosfärsområde Kinnekulle och Vänerskärgården.

Cykelleden är under utveckling

Än är inte leden godkänd som nationell cykelled och därmed finns inte vägsvisningsskyltar uppsatta ännu. Under 2021 kommer Trafikverket att granska det inlämnade förslaget på sträckning och invigning av leden kommer tidigast att ske 2022.  Till dess att skyltning är klar kommer det endast att finnas vägbeskrivning och kartor här på webben. Gpx filerna laddas ner till din smartphone eller cykeldator. (Dessa kommer att förbättras under året).

På vissa av sträckorna följer Vänerleden redan befintliga cykelleder och du kan därför följa skyltar för Biosfärleden mellan Mariestad-Kinnekulle-Lidköping, mellan Åmål-Säffle finns befintlig skyltning och du kan följa Unionsledens skyltning mellan Borgvik-Karlstad.

Har du frågor om Vänerleden?

Kristinehamns turistbyrå kan hjälpa dig.

Telefonnummer 0550-88187 eller turist@kristinehamn.se.

 

 

Här visas kartan för hela leden.

Vänerleden en del av konceptet Lake Vänern Grand Tour

Lake Vänern Grand Tour är ett koncept som ska bidra till att knyta ihop Vänern som en hel destination med hjälp av de aktiviteter som finns i och vid sjön. Genom att synliggöra alla aktiviteterna digitalt men också knyta ihop det som finns fysiskt med hjälp av skyltning ska det bli enklare för både lokalbefolkning och turister att ta del av det som finns att uppleva och göra vid Sveriges största sjö. ­ Cykelleden som håller på att kopplas samman runt sjön kommer att bli ryggraden för konceptet och den kommer få namnet Vänerleden. Andra aktiviteter som också är väsentliga för arbetet är paddling, båtturer och vandring. I sommar kommer vi också stärka upp och information gällande Vänern, här kommer gästhamnar, turistbyråer och utvalda besöksmål att spela en central roll.