Bo Björk – Mariestads Fyrsällskap

På Internationella Fyrdagen den 21 augusti tog Mariestads Fyrsällskap emot Vänerstipendiet 2021. Det skedde i samband med invigningen av deras senaste projekt: en vippfyr vid infarten till Mariestads yttre hamn. Sen 2011 har föreningen renoverat 10 fyrar och 4 fasta sjömärken runt Mariestad och blivit kända över hela Sverige för sitt kulturvårdande arbete.

Bo Björk är ordförande i Fyrsällskapet och berättar att föreningen bildades 2008 av framlidna Lennart Högstedt. Han hade en sommarstuga vid Vänerns kust och såg en dag en grupp personer runt en av fyrarna. Det visade sig att Sjöfartsverket funderade på att ta ner fyrarna eftersom de var i dåligt skick, och istället ersätta dem med stolpar. Det fick Lennart att engagera sig. Han kontaktade politiker och fick stopp på rivningsplanerna, bildade Fyrsällskapet och fick ihop ett gäng yrkesmän som satte igång att renovera fyrarna ideellt.

– Själv kom jag med 2010 när jag gick i pension. Jag jobbade i över 40 år med VA-jobb åt kommunen och blev projektledare i Fyrsällskapet. Det är ett bra gäng med yrkesfolk i olika kategorier och det gör jobbet lätt. Här finns elektriker, målare, snickare och smeder. Den första fyren renoverades 2011 och nu har vi så att säga gått varvet runt och ska inleda underhållet av den, berättar Bo Björk.

Förutom det kulturbevarande arbetet fyller föreningen även en viktig social funktion. Renoveringsgänget är alla pensionerade hantverkare som under projekten ses en till två gånger i veckan. Bo säger skämtsamt att det viktigaste är kaffestunden tillsammans och om det sen råkar bli lite jobb gjort så är det bra.

Stort lokalt engagemang

Det är runt 15 personer som utför renoveringar men själva föreningen har över 360 medlemmar. Jobbet med att hålla Mariestads sjöfartshistoria och marina landmärken levande får mycket uppskattning. Lokala företag lånar ut fordon och verktyg eller sponsrar med material och förtäring. På invigningen av den nya vippfyren, som fått namnet Lennart för att hylla sällskapets grundare, fanns uppskattningsvis 500 personer i publiken. Så varför blev det just en vippfyr?

– 2016 fick vi pris av Svenska Fyrsällskapet och en miniatyr av en vippfyr. Jag tänkte att det kunde vara trevligt att ha en stor sådan vid hamnen och la ett medborgarförslag. Det tog tre år men nu är den på plats, belyst och fin, säger Bo.

Marin historia och tärnornas återkomst

Mariestads Fyrsällskap har kommit att förvalta Mariestads marina arv på flera sätt. I kassaskåpet finns en loggbok över alla fartyg som la till i hamnen mellan 1945–1976.

När båttrafiken var som mest intensiv under 50-talet kunde fler än 440 fartyg angöra hamnen under ett år, mycket på grund av Katrinefors pappersbruk.Tidigare sjömän som besökt Fyrsällskapet har haft mycket nöje när de bläddrat i loggboken och hittat sina gamla fartyg. Och föreningen får en hel del besök från runt om i landet. Renoveringarna är noga dokumenterade och upplagda på hemsidan, och det hjälper andra som jobbar med liknande projekt. Medlemmarna har samlat på sig värdefulla kunskaper som de gärna delar med sig av och de gör också själva studiebesök, ofta till fyrar på västkusten.

Sen 2020 och framåt har Fyrsällskapet även röjt flera fågelskär i Mariestadsfjärden för att återställa häckningsplatser för sjöfåglarna. Arbetet har gett resultat över förväntan. En inventering som Länsstyrelsen gjorde av tärnbon på ett skär visade att innan röjningen fanns 90 bon och i år över 300.

– Vi är mycket stolta över jobbet. En av killarna från Länsstyrelsen som räknade bona är fågelskådare och han tror att Island är den ö i Vänern som har mest tärnor tack vare röjningsarbetet.

Nästa projekt: bok om Djurö

Allt arbete som föreningen gör är ideellt. Kommunen, Sjöfartsverket och lokala företag bidrar när de kan, i övrigt finansieras verksamheten med medel som söks från fonder. Så prispengarna på 20 000 kr från Vänerstipendiet välkomnas varmt. De kommer användas till föreningens nästa projekt som är en bok om Djurö, den isolerade ön som ligger mitt i Vänern.

– Den skrivs tillsammans med Amanda Hessle och kommer handla om livet på Djurö, bland annat om en händelse i början på 1900-talet då två barn på 13 och 15 år genom olyckliga omständigheter kom att vara ensamma där under 6 veckor. Gun Jacobsen skrev en bok om det som heter ”Ensamma på ön”. Den är slutsåld och trycks inte längre, men vi har fått tillstånd att ta med den i vår bok. Boken kommer ut under våren 2022 och vi har redan fått förhandsbeställningar, avslutar Bo.

Här kan du läsa mer om Mariestads Fyrsällskap

Fotograf: Stefan Svensson