Fiske

Vänern är Europas tredje största insjö med maxdjup på 106 meter och ett medeldjup på 27 meter. I Vänern finns 34 olika fiskarter, tillexempel gös, gädda, sik, öring och lax för att nämna några. Störst av Vänerlaxarna är Gullspångslaxen, den är också världens största insjölax som kan väga över 20 kg!

I Vänern kan du hitta ett fiske som passar dig, oavsett om du spinnfiskar bland skärgårdens öar, kobbar och skär eller trollingfiskar på Vänerns vidsträckta öppna vatten. Vänern har också drygt 200 mil lång kust med flera både större och mindre vattendrag med ett ofta tillgängligt och varierat fiske efter flera av Vänerns fiskarter, inte minst mete efter bland annat abborre, mört, id, sarv och sutare.