Hållbart sportfiske i Vänern

Vänern är Europas tredje största insjö med maxdjup på 106 meter och ett medeldjup på 27 meter. I Vänern finns 38 olika fiskarter, till exempel gös, gädda, sik, öring och lax för att nämna några. Störst av Vänerlaxarna är Gullspångslaxen, den är också världens största insjölax som kan väga över 20 kg!

I Vänern kan du hitta ett fiske som passar dig, oavsett om du spinnfiskar bland skärgårdens öar, kobbar och skär eller trollingfiskar på Vänerns vidsträckta öppna vatten. Vänern har också drygt 200 mil lång kust med flera både större och mindre vattendrag med ett ofta tillgängligt och varierat fiske efter flera av Vänerns fiskarter, inte minst mete efter bland annat abborre, mört, id, sarv och sutare.

Några viktiga regler för sportfiske i Vänern
Sportfisket i Vänern tillhör det fria handredskapsfisket, och du behöver inte något fiskekort för sportfiske varken på enskilt eller allmänt vatten, däremot finns det fiskeregler som måste följas. Det är också viktigt att vara medveten om att andra regler och krav på fiskekort ofta finns i älvar och åar som rinner till och från Vänern.

Här nedan finns några viktiga regler att hålla koll på för dig som sportfiskare i Vänern. För att få mer information eller ta del av alla fiskeregler i Vänern kan man läsa mer Länsstyrelserna i Värmland eller Västra Götalands hemsidor.

Sportfiskemetoder som kräver båt, så som trollingfiske, är endast tillåtet på allmänt vatten. Gränsen för allmänt vatten går i huvudsak antingen 300 meter från fastlandet eller från ö längre än 100 meter, eller vid 3-meterskurvan i de fall den ligger längre ut än 300 meter.

Fredade arter, fredningsområden och fredningstider

 • Vild lax och öring är fredade och får inte fångas. Om du krokar en vild lax eller öring så ska den genast återutsättas så snabbt och skonsamt som möjligt. Tänk på att det inte lämnar utrymmer för hantering av fisken för till exempel fotografering, vägning eller mätning! Odlad lax och öring känns igen genom att fettfenan (en liten fena på laxfiskars ryggsida nära stjärtfenan) är bortklippt.
 • I Vänern finns fredningsområden för lax, öring och gös. Gösens fredningsområden gäller mellan 25 april och 25 maj.
 • Fiske efter asp är förbjudet i alla tillrinnande vattendrag till Vänern mellan 1 april till och med 31 maj.
 • Det är förbjudet att fiska och ta upp ål.
 • Fiske efter signalkräfta är förbjudet för alla utom för fiskerättsägare och fiskare med personlig fiskelicens.

Minimimått och fångstbegränsning för sportfiske i Vänern
Odlad Lax & Öring – minimimått: 60 cm, 3 stycken laxar eller öringar per person och dag
Gös – 45 cm, ingen fångstbegränsning

Vad kan vi göra mer?

Att känna till och respektera fiskeregler är såklart väldigt viktigt för ett hållbart sportfiske, men utöver fiskeregler finns ofta många fler saker som alla sportfiskare kan göra för ett mer hållbart sportfiske, och här följer några:

 • Tänk på att inte ta upp mer fisk än du tänker äta och kan ta till vara
 • Fisk som ska återutsättas sätts tillbaka varsamt efter bästa kunskap och förmåga samt med lämplig och anpassad utrustning. Tänk på att alltid blöta händer och eventuellt avkrokningsunderlag. Behåll fisken i vattnet i så stor utsträckning som möjligt.
 • Fiska eller vistas inte inom fågelskyddsområden under gällande skyddsperiod.
 • Håll rent och skräpa inte ner. Plocka gärna upp plast eller annat skräp.
 • Rapportera fångster och fiskedagar till FångstDataBanken. Det görs genom en app som laddas ner till telefonen.
 • Använd hullinglösa krokar
 • Undvik fiske efter lax, öring och gädda vid höga vattentemperaturer över 20 grader
 • Undvik fiske på lekande fiskbestånd
 • Bidra med pengar till Laxfonden för fiskevård och smoltutsättningar för mer lax- och öring i Vänern. Läs mer här.

Utrustning för återutsättning av fisk
Catch & Release (återutsättning av fisk) är viktigt för ett långsiktigt hållbart sportfiske. När fisk ska återutsättas är det viktigt att vara förberedd med skonsam och anpassad utrustning:

 • Håv med gummerat håvnät
 • Peang eller tång för att lossa krokar
 • Avkrokningsmatta eller annat skonsamt underlag, till exempel en blöt handduk

Ansvarsfullt fiske – att fiska lax och öring i Vänern
I projektet Hållbar Fisketurism i Vänern har vi tagit fram en film och en folder som visar hur du som sportfiskare kan bidra till ett ansvarsfullt och hållbart trollingfiske efter lax och öring i Vänern. Se filmen här.

Vänerfilmen – En film om fiskar och fiske i Vänern
Titta gärna på Vänerfilmen om du vill veta mer om fisket i Vänern. Sportfiskarnas regionkontor i Värmland har inom ett Leaderprojekt i Fiskeområde Vänern gjort en film om fiskar och fiske i Vänern med fokus på laxen. Här visas bland annat laxens väg från och till älvarna samt sportfiske och yrkesfiske i Vänern. Se filmen här.