Fiskar och fiske i Vänern

I Vänern finns 38 fiskarter. Den vanligaste fisken är nors och sedan kommer siklöja. I Vänern trivs både kall- och varmvattensarter. Vänern är så stor och och liknar havet på många sätt och det gör att vissa arter som normalt förknippas med havet trivs här. Förutom lax finns också flodnejonöga, som är en hotad art. Den växer upp i tillrinnande vattendrag och vandrar som vuxen ut i sjön. Flodnejonögat suger sig fast med tänderna på sidan av en siklöja eller nors, och suger ur deras kroppssafter. Hornsimpa är en art som finns både i Vänern och i Östersjön.

I Vänern finns två stammar av naturligt lekande laxar kvar: Gullspångslaxen och Klarälvslaxen. Det som är speciellt för dessa är att de lever i sötvatten under hela sitt liv och inte vandrar ut i havet som andra laxar. Gullspångsälven och Klarälven är de enda ställen inom EU där denna typ av lax fortfarande leker. De andra har blivit utrotade av bland annat vattenkraftsutbyggnad, föroreningar, och fördärvade lekplatser. Varje år sätts lax- och öringyngel ut i Vänern och dessa odlade fiskar får man ta upp, inte de vilda laxarna.

Yrkesfiskarna fångar mest siklöja, gös, lax, öring, gädda och kräftor. Sedan några år tillbaka får man inte fånga och sälja sik då den innehåller för höga halter av dioxin. Det genomförs projekt och åtgärder för att öka kunskapen kring detta och komma fram till lösningar. Det finns också signalkräftor i Vänern som fiskas alltmer. Fiske efter kräftor på allmänt vatten i Vä­nern får bara bedrivas av licensierade yrkes­fiskare efter tillstånd av Länsstyrelsen. På enskilt vatten har fiskerättsinnehavaren rätten till fiske efter kräfta.

Trollingfiske är mycket populärt bland sportfiskare. Man fiskar med flera spön och fångar främst lax och öring. Fritidsfiskare som sätter nät fångar mest gädda och abborre. I Vänern råder fritt handredskapsfiske, vilket innebär att du inte behöver något fiskekort. För ett hållbart fiske är det ändå viktigt att alla som fiskar på Vänern följer de fiskeregler som finns. När det gäller laxar och öringar är det endast tillåtet att ta upp de odlade fiskarna. De har fettfenan bortklippt för att man ska kunna skilja dem från den naturligt lekande laxen och öringen. Lax eller öring med fettfenan kvar måste släppas tillbaka i Vänern!

Svenska fiskereglers webbplats finns mer information om vad som gäller för fritidsfiske i Vänern.

Titta gärna på Vänerfilmen om du vill veta mer om fisket i Vänern. Sportfiskarna i Värmland har inom ett Leaderprojekt i Fiskeområde Vänern gjort en film om fiskar och fiske i Vänern med fokus på laxen. Här visas bland annat laxens väg från och till älvarna samt sportfiske och yrkesfiske i Vänern.

Laxfond Vänern arbetar med att årligen plantera in lax och öring i Vänern, vilket är en förutsättning för ett bra fiske. Läs mer här om hur du kan bidra till ett bättre lax- och öringsfiske i Vänern.