Fiskeområde Vänern

Fiskeområde Vänern är ett så kallat Leader-område som ger stöd till olika former av fiskeprojekt för lokal utveckling som ligger i linje med områdets lokala utvecklingsstrategi. Fiskeområde Vänern är en förening där i princip alla Väner-kommuner är medlemmar. Den lokala utvecklingsstrategin finansieras via Havs- och fiskerifonden, kommunerna samt med medel från Länsstyrelsen Värmland och Västra Götalandsregionen.

Föreningen har verkat under åren 2014-2021 och under hösten 2022 avslutas Fiskeområde Vänern. Projektmedel för att utveckla fisket i Vänern kommer att kunna sökas från de tre Leader-områdena Leader Närheten, Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Framtidsbygder. 

De tre Leader-områdena har skrivit in Vänerns fiskefrågor i sina lokala utvecklingsstrategier för 2023-2027 och har även ambitionen att driva ett gemensamt utvecklingsprojekt för Vänerfisket.

På den här sidan samlar vi information om de projekt som har bedrivits med stöd från Fiskeområde Vänern.

För kontakt och mer information: info(at)fiskeomradevanern.se.