Foto: Jesper Anhede

Fiskeområde Vänern

Fiskeområde Vänern är ett så kallat Leader-område som prioriterar stöd till olika former av fiske-projekt för lokal utveckling i enlighet med områdets lokala utvecklingsstrategi.

Läs mer om Fiskeområde Vänern här.