Foto: Jesper Anhede

Utveckling och förvaltning

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar sedan 2013 för samförvaltningen av fiskefrågor. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där viktiga frågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas.

Läs mer om Samförvaltning av fiske i Vänern.

Fiskeområde Vänern är ett så kallat Leader-område som prioriterar stöd till olika former av fiske-projekt för lokal utveckling i enlighet med områdets lokala utvecklingsstrategi.

Läs mer om Fiskeområde Vänern här.