Foto: Jester Anhede

Samförvaltning fiske i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar sedan 2013 för samförvaltningen av fiskefrågor. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där viktiga frågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas.

Läs mer om Samförvaltning av fiske i Vänern.