Vänersjöfarten skeppar ca 2 miljoner ton gods per år. Det motsvarar ca  60 000 lastbilar. Det är främst gods som papper och pappersmassa, trävaror, malm och foder som transporteras till och från utlandet.

Klicka här för att se vilka fartyg som just nu befinner sig på Vänern.

En projektgrupp från Chalmers, SSPA och Maritima klustret i Västsverige har sammanställt viktiga fakta om Vänersjöfarten. Läs foldern som pdf.

Vänerregionens Näringslivsråd och Vänersamarbetet har tillsammans med Maritimt Forum gjort en folder kring betydelsen av Vänersjöfarten. Läs foldern som pdf.

Här kan du hitta en kort film från Trafikverket om Vänersjöfarten och det planerade arbetet med nya slussar i Göta älv. Klicka här för att titta på filmen.

Du kan också läsa mer om det pågående arbetet med slussarna i Göta älv här.