Johan Källsson - Thunbolagen & VNR

Johan Källsson är VD för rederiet Thunbolagen i Lidköping och ordförande i Vänerregionens Näringslivsråd (VNR). Vi ställde honom några tre snabba frågor.

Vad gör Vänerregionens Näringslivsråd?
– Vi bevakar och driver frågor inom logistik och transport i Vänerregionen, med stort fokus på Vänersjöfarten. Just nu har vi många frågor på bordet. Ett exempel är farledsavgifterna som har stuckit i höjden, vilket är ett hot för hela Vänersjöfarten.

Vilka ingår i Vänerregionens Näringslivsråd?
– Vi är en grupp aktörer inom transport och logistik inom sjöfarten, men vi har även andra transportslag som till exempel Tågoperatörerna. Lastägare som Stora Enso, Lantmännen och BillerudKorsnäs, utgör också en del. Vi skulle kunna driva frågorna enskilt, men eftersom att frågorna är övergripande för regionen så är det enklare att prata med en gemensam och enad röst. Det blir en helt annan tyngd när vi driver det tillsammans.

Varför är det viktigt att driva dessa frågor?
– I grunden är det viktigt för hela regionen som är i behov av tillgångarna och transportslagen. Det är också viktigt för att vi ska kunna ha företag i regionen. För många är det en stor och viktig industri för att dels få in råmaterial, dels få ut sina produkter. Det är viktigt för att vi ska kunna leva och bo här helt enkelt. Sedan finns det en miljöaspekt också. Vissa av dessa flöden kan man köra med lastbilar, men sjöfarten är det mest energieffektiva
transportslaget.

Läs mer om Vänerregionens Näringslivsråd.

Läs mer om Thunbolagen.