Aktiviteter

I år kommer Vänerveckan bli lite mer digital än tidigare år. Det innebär att du via vår webbsida och vår Faceooksida kan inspireras av livet i, vid och på Vänern.
Låt oss inspirera, fascinera, imponera och utveckla din kunskap och stolthet om Vänern tillsammans med aktörer som är verksamma inom Vänerregionen.