För arrangörer

Ditt företag eller förening kan också bli en aktör som arrangerar en aktivitet under Vänerveckan i din kommun!

Vill du anmäla ditt företag eller förening till Vänerveckan, diskutera förutsättningar, prata möjligheter, få mer information om hur evenemanget och din aktivitet marknadsförs eller få inspirerande exempel på aktiviteter?
Här finner du kontaktuppgifter till projektledare och lokala kontaktpersoner i varje kommun.