För skolor

Vänermuseets inspirerande och engagerade miljövetare besöker kommunerna runt Vänern under Vänerveckan med det mobila sommarlabbet.

De möter skolornas elever vid ett vattendrag nära skolan och undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de arter som hittas. Eleverna får arbeta ute i fält och lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. 
Naturvetenskapliga tillvägagångssätt används för att identifiera och gruppera fynden samtidigt som eleverna lär sig mer om arternas egenskaper och ekologiska sammanhang.

Skolorna runt Vänern kommer att få möjlighet att anmäla intresse för ett besök av det mobila sommarlabbet. Vid stort intresse lottas de utvalda skolorna fram!

 

Har du som pedagog eller skolledare i en skola frågor, eller vill du anmäla intresse?

Kontakta:
Vänermuseet
Framnäsvägen 2
531 54 Lidköping
Telefon: 0510-77 00 95
E-post: vanermuseet@lidkoping.se