Minskad tappning av Vänern testas i sommar

Tappningen av Vänerns vatten går in i ett nytt skede när Länsstyrelsen Västra Götaland och Vattenfall har ingått en överenskommelse om att under en period göra ett uppehåll i den tidigare tappningsstrategin.

| Nyhetsbrev Vänersamarbetet

Nu går tappningen av Vänerns vatten in i ett nytt skede. Länsstyrelsen Västra Götaland och Vattenfall har ingått en överenskommelse om att under en period göra ett uppehåll i den tidigare tappningsstrategin för Vänern för att främja naturmiljön, friluftsliv, naturturism och Vänersjöfarten.

Sedan 2008 har en tillfällig tappningsstrategi styrt regleringen av Vänern, för att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och på så sätt undvika översvämningar. Detta har gjort att variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat och i kombination med ett förändrat klimat har det bland annat fått negativa konsekvenser för naturmiljön med ökad igenväxning av stränder och skär.

Länsstyrelsen Västra Götaland har nu i samråd med Vattenfall beslutat att göra ett avsteg från den tidigare överenskommelsen för att undvika att nivån fortsätter att sjunka snabbt. Vattenfall kommer med omedelbar verkan att återgå till en mer normal körning enligt vattendomens bestämmelser under perioden maj-september i år.

Inom ramen för Vänerrådet har parterna uttalat ambitionen att prova på olika strategier för att sträva mot en säker och naturanpassad tappning. Den aktuella situationen är ett bra tillfälle att testa en alternativ tappningsstrategi och sedan utvärdera effekterna efter sommaren.

Här kan du lyssna på ett radioinslag om nyheten på P4 Värmland. Inslaget om Vänern börjar vid ungefär 1:10 av programmet.