Vänerrådets årliga möte 20 februari 

Torsdagen den 20 februari hölls det årliga mötet i Vänerrådet. Det blev en bred uppslutning av intressenter med koppling till Vänern.

| Nyhetsbrev Vänersamarbetet, Vänerrådet

Det är nu 25 lokala, regionala och nationella organisationer som medverkar. Vänerrådet är en samverkansgrupp som ska vara drivande i den fortsatta kraftsamlingen kring Vänern, med ett arbetssätt som ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd.

På mötet rapporterades om arbetet som pågår i de olika frågorna i Vänerrådets handlingsprogram för 2019-2023. Programmet består av tre delar: vattenreglering, kunskapsbyggande och kommunikation. En av de första uppgifterna är att arbeta för en säker och mer naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Målet är att få en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas. Vänerrådet inrättades i december 2018 av Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelsen Värmland och Vänersamarbetet. Läs mer om Vänerrådet här.