Vänersamarbetets årsmöte

Vänersamarbetets årsmöte genomförs vanligtvis i samband med det årliga Vänertinget. I år blev situationen annorlunda och årsstämman blev en digital träff men med bred uppslutning med representanter från alla de 13 Väner-kommunerna.

| Nyhetsbrev Vänersamarbetet

Även kommunalråd, politiska ombud, kommunchefer och tjänstepersoner deltog. Representanter från Region Värmland och Västra Götalandsregionen deltog också och Gunilla Lindell från Västra Götalandsregionen var ordförande för stämman.

I samband med årsstämman valdes Gunnar Lidell, Vänersborgs kommun till ny ordförande för Vänersamarbetet. Carina Gullberg, Gullspångs kommun till ny vice ordförande. Gunnar, som har engagerat sig aktivt i samarbetet kring Vänern i många år är glad för utnämningen.

–    Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att leda föreningen och bygga vidare på det goda samarbete som finns, säger Gunnar Lidell.

Deltagarna på stämman fick höra om ett produktivt 2019 då bl a arbetet med Vänersjöfarten och den kommande cykelleden Vänerleden fick ordentlig fart. Under det gångna året har föreningen även nått vissa milstolpar som inrättandet av ett Vänerråd för hållbar reglering av Vänerns vatten och lansering av en sammanhållen webbsida med information till både besökare, invånare, beslutsfattare och media. En enhällig stämma beslutade också om verksamhetsplan för 2020-2021 och fick information om planerna för ett framtida Vänersamarbete från 2022 och framåt.

Bjarne Olsson, Kristinehamns kommun, avtackades för ett gott jobb som ordförande för föreningens första fem år. Bjarne sammanfattade:

–    Vi har gått från att vara ett initiativ till att vara en god bit på väg att bli den självklara arenan för Väner-frågor. Vi har åstadkommit mycket på kort tid men också fått bra relationer och lärt känna varandra kring sjön, som känns mycket ”mindre” nu. Vi är inte bara ett Vänersamarbete utan också ett ”Vännersamarbete”, avslutar Bjarne Olsson.

Den nya styrelsen för Vänersamarbetet består av följande: Ordinarie: Gunnar Lidell, Vänersborg (ordf.), Carina Gullberg, Gullspång (vice ordf.), Anders Karlsson, Mariestad, Dag Rogne, Säffle, Eric Hesselius, Kristinehamn, Frida Pettersson, Karlstad, Jonas Sundström, Lidköping. Ersättare: Anders Månsson, Götene, Leif Haraldsson, Grums, Lotta Robertsson Harén, Åmål, Mattias Joelsson, Hammarö, Maria Toll (adjungerad), Grästorp och Peter Ljungdahl, Mellerud.