Paddeltips i Kristinehamns skärgård

Njut av sandstränder och badklippor, paddla runt Vålösundet - Vålön/Kalvön/Sibberön - Vålösundet i Kristinehamns skärgård

Iläggsplats: Vålösundet vid Picassoskulpturen eller vid kanotföreningen.
Sträcka: 17 km räknat från kanotföreningen och från skulpturen är det något kortare.
Tid: 1/2 – 1 dag
Karta: Skärgårdskarta över Norra Vänern eller ur boken Paddlingsturer i Vänern sid 113.
Svårighetsgrad: Medel. Vid blåsigt väder blir passagen runt Sibberön som ligger längst ut mot Vänern svår. Man kan då gena, genom något av sunden mellan öarna.

Här paddlar du runt de tre öarna och återvänder till utgångspunkten. Du sätter dig i kajaken eller kanoten i Vålösundet, till exempel intill kanotföreningen där det finns parkering eller vid badstranden
nedanför Picassoskulpturen.
Du paddlar genom Ringbergssundet där farleden går eller genom den trånga passagen söder om Tyskholmen. Du kommer du ut i det vida Hjälmarsfjorden och där man följer Vålöns västsida.Du passerar sundet mellan
Kalvön och Vålön. Beroende på vattenståndet kan du gena här. Längs Kalvöns stränder finns flera rastplatser. Sibberöns sydände är känsligt för fågellivet och du bör undvika att gå iland här.
Runda sydspetsen och Karlstadsholmen. Vid Lakviken på Sibberöns östsida finns fina rastplatser och den är också lämpligt ställe för övernattning. På Sibberöns nordsida hittar du en övernattningsstuga.
Längs Vålön finns flera bra platser att angöra land och norrut på ön finns det flera populära sandstränder. Härifrån paddlar du sen tillbaka till utgångspunkten. Ett kortare alternativ är att du paddlar över direkt till exempel
badplatsen på Vålön och sen kan du vandra längs leden som förbinder öarna via gångbroar.

Fler bra paddlingtips hittar du i boken Paddlingsturer i Vänerland av Olle Persson.

Kristinehamns Turistbyrå

Raholmarna
68193, Kristinehamn

turist@kristinehamn.se
https://www.visitkristinehamn.se/sv