Yttre Bodane naturreservat

Yttre Bodane är ett skogs- och skärgårdslandskap i Vänern, ca 1 mil norr om Köpmannebro. I söder har berggrunden splittrats upp och bildat en örik skärgård. Inom reservatet finns 11 riksintressanta kuströsen från bronsåldern.

Vandringsleder & Naturum

En spårcentral finns 400 meter söder om parkeringsplatsen. Ett mindre Naturum
(Nötötorp) finns inom reservatsområdet. Vid P-plats finns TC. Ett flertal av lederna är spångade.

Vålbergsnäbben – Leden följs åt med Nötöleden men avviker strax innan Naturum. Vid Vålbergsnäbben får man en vidsträckt utsikt mot Vänern. Goda badmöjligheter. Längd: 2,2 km. Kupering: Lätt

Tångenleden – Leden går väster ifrån spårcentralen och leder ut till halvön Tången. Längd till Tången 1,3 km. Kupering: Lätt

Lasseleden – Leden går ut mot en halvö och längst ut finns fina badmöjligheter. Längd: 1 km. Kupering: Lätt

Nötöleden – Österut från spårcentralen och ut mot Nötön. Vid Nötöleden finns en utsiktsplats och ett mindre Naturum. Längd: 3,8 km. Kupering: Lätt

Övrig information

Området lämpar sig väl för kajakpaddling, med en iläggsplats ca 400 m söder om parkeringsplatsen.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ca 2,5 mil söder om Åmål och är skyltat från E45.
Reservatet kan nås både med bil och båt.

Koordinater – Parkering
WGS84 decimal (lat, lon)
58.821074, 12.574604

Var vänlig och visa hänsyn till föreskrifter för reservatet.

Läs mer om naturreservatet Yttre Bodane

Västkuststiftelsens informationsblad

Kartblad